بازدید مشاور عالی مدیر عامل محترم شرکت ایران‌خودرو از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2021/11/17
بازدید مشاور عالی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو از گروه صنعتی برنز

روز یکشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ جناب آقای مهندس زالی، مشاور عالی مدیرعامل محترم شرکت ایران‌خودرو و هیئت همراه از گروه صنعتی برنز، آذین‌ الکترونیک پیشرو و آذین ایده بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با فرآیندهای این شرکت‌ آشنا شدند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضایی نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان