بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ‌ چهاردهم آبان‌ماه

تاریخ انتشار : 2022/11/06

روز شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه ۱۴۰۱ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف تولید، از برخی پرسنل منتخب بخش‌ها نیز تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ‌ چهاردهم آبان‌ماه
اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:

سرکار خانم زهرا بهرامی، سرکار خانم ساحل قانعی، سرکار خانم روژینا حاجی علی نژاد، مهسا بلدزمهریر، سرکار خانم ریحانه رافتی، سرکار خانم فریبا سیفی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
جناب آقای نجات دولتیاری، جناب آقای بهزاد قاسملو از واحد تولید، بخش SLX
جناب آقای محمدجواد عزیزی از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
جناب آقای حسن عبدالملکی از واحد تولید، بخش برنز پلاست
جناب آقای مجید محمدی‌نیا از واحد تولید، بخش فلاک و منیفولد
جناب آقای مجید جاوید از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق یک
جناب آقای محمد مهدوی از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق دو
جناب آقای سعید هاشمی‌نسب از واحد تولید، بخش تزریق یک
جناب آقای حسین اینانلو از واحد تولید، بخش تزریق دو
جناب آقای بهزاد عباسی، جناب آقای نعمت‌اله رضایی از واحد تولید، بخش سمند
جناب آقای نیما سپهری از واحد تولید، بخش داشبورد​

برخی از مشتریان