بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ‌ دهم مرداد ماه

تاریخ انتشار : 2022/08/02

روز دوشنبه مورخ دهم مردادماه ۱۴۰۱ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف تولید، از برخی پرسنل منتخب بخش‌ها نیز تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

بازدید از خطوط تولید در تاریخ‌ دهم مرداد 1401
اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای طاها نقی از واحد مهندسی کیفیت
 • سرکار خانم فرزانه محسنی، سرکار خانم افسانه سیفی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
 • جناب آقای مهدی زنگنه از واحد تولید، بخش تزریق دو
 • جناب آقای محمد احمدی از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق دو
 • جناب آقای قادر ستاری از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • جناب آقای ابوالفضل داوری از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق یک
 • جناب آقای سلمان گلستانی از واحد تولید، بخش برنز پلاست
 • جناب آقای محسن مهدی آقایی از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای ابوالفضل سلمان سلگی، جناب آقای محمد خدری از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای شایان صادقی از واحد تولید، بخش سمند
 • جناب آقای سهیل بابایی نژاد، جناب آقای رضا خدایاری از واحد تولید، بخش فلاک و منیفولد
 • جناب آقای محمد قربانی از واحد تولید، بخش داشبورد​

برخی از مشتریان