بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ ۲۵ مهرماه

تاریخ انتشار : 2021/10/18

روز یکشنبه مورخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد کیفیت، واحد لجستیک و… انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ ۲۵ مهرماه
اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای صالح کرامت‌نیا از واحد تولید، بخش داشبورد
 • جناب آقای سعید اسمی، جناب آقای زاهد سهرابی، جناب آقای عابد مرادی از واحد تولید، بخش سمند
 • جناب آقای حمید نوری، جناب آقای بهمن مرادی از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای مهدی لطفعلی‌پور از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای بهروز ضرابی از واحد انبار
 • جناب آقای سجاد نظری، جناب آقای میثم جعفری از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق
 • جناب آقای هادی پولادوند از واحد تولید، بخش برنز پلاست
 • جناب آقای عمران اسکندرپور، جناب آقای قاسم رشوند از واحد تولید، بخش فلاک و منیفولد
 • جناب آقای محسن پهلوان، جناب آقای سعید محمودی از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • جناب آقای مهدی جباری از واحد تولید، بخش تزرق دو
 • سرکار خانم مهدیه فرزین از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
 • جناب آقای مصطفی رحیمی از واحد منابع انسانی
 • جناب آقای وحید مرادی، جناب آقای علی نجفی، جناب آقای علی صالحی، جناب آقای ابراهیم عباسی، جناب آقای مهدی صفاری، جناب آقای رضا شاه‌مرادی از واحد فنی
 • جناب آقای محمد نظام‌اسلامی از واحد کیفیت
 • جناب آقای کیوان رضایی، جناب آقای سجاد شریفی، جناب آقای عزت فرخی از واحد موتوری
 • جناب آقای عارف دستی از واحد لجستیک
 • جناب آقای مجتبی لشینی، جناب آقای امیرعلی گنجی، جناب آقای رجب محمودی از واحد حراست
 • جناب آقای فرشید عباس‌پور از واحد مهندسی تولید
 • جناب آقای سجاد قره‌داغی از واحد ساماندهی محیط کار

برخی از مشتریان