بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ هجدهم مهرماه

تاریخ انتشار : 2021/10/16

روز یکشنبه مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد پشتیبانی، واحد انبار انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ هجدهم مهرماه

 

اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای حامد خبازیان از واحد تولید، بخش داشبورد
 • جناب آقای یعقوب اصولی از واحد تولید، بخش سمند
 • جناب آقای اسماعیل اکوان ، جناب آقای هوشنگ فیضیان از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای رسول رحمتی‌فرد از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای رضا مسیبی، جناب آقای اکبر بیتا از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق
 • جناب آقای مالک شجاعی از واحد تولید، بخش برنز پلاست
 • جناب آقای دانیال رستم‌زاده از واحد تولید، بخش منیفولد
 • جناب آقای امیر استاجی، جناب آقای مسعود عابدی، جناب آقای صادق مجرد از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • سرکار خانم راضیه فعال از واحد تولید، بخش تزرق دو
 • سرکار خانم فاطمه مشکینی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
 • جناب آقای بابک بشیرزاده، جناب آقای امید انگورانی، جناب آقای محمود دولت‌پور از واحد انبار
 • جناب آقای حمید ظهرابی از واحد منابع انسانی
 • جناب آقای مصطفی محمدی، جناب آقای مجید قدیمی، جناب آقای یعقوب ثقفی، جناب آقای محمود جمشیدی، جناب آقای صفرعلی نصراللهی، جناب آقای علی غنمی، جناب آقای مهدی سلیمانی، جناب آقای افشین محمدی‌نژاد، جناب آقای محمد افتخاری از واحد پشتیبانی

برخی از مشتریان