بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ یازدهم مهرماه

تاریخ انتشار : 2021/10/04

روز یکشنبه مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد انبار، واحد لجستیک و… انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ یازدهم مهرماه
اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای ابوالفضل جباری، جناب آقای مهدی اسمعیلی از واحد تولید، بخش تزرق دو
 • سرکار خانم راحله ضحاکی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
 • سرکار خانم پریسا حاتمی، جناب آقای حمید باجلان، جناب آقای اکبر شاهمرادی از واحد کیفیت
 • جناب آقای داود جمشیدی، جناب آقای سید هادی غیاثی از بخش آسیاب
 • جناب آقای محمد حسن‌پور، جناب آقای محسن مهدی آقایی از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای جعفر کوزه‌گری، جناب آقای حامد گلی از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای سید حمیدرضا کیائی از واحد انبار
 • جناب آقای حمید کارگری از واحد تولید، بخش سمند
 • جناب آقای داود رزمی از واحد تولید، بخش فلاک، منیفولد
 • جناب آقای محمد کاظمی، جناب آقای محمد دریایی از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • جناب آقای  نورخدا کلهری از واحد موتوری
 • جناب آقای میلاد جعفرخانی، جناب آقای محمد کشاورز از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق
 • جناب آقای رضا پرواسی از واحد تولید، بخش داشبورد
 • جناب آقای مجید منصوری، جناب آقای رمضان رضایی از واحد حراست
 • جناب آقای عارف دستی، جناب آقای حسین محمدی، جناب آقای محسن رستمی، جناب آقای افشار رضایی، جناب آقای داود تنکابنی، جناب آقای سجاد شریفی از واحد لجستیک

برخی از مشتریان