بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ هفتم شهریور‌ماه

تاریخ انتشار : 2021/08/30

روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های تولید، از پرسنل منتخب نیز تقدیر و تشکر گردید.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ هفتم شهریور‌ماه

اسامی پرسنل با عملکرد هفتگی مطلوب که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای سید حمید کیایی، جناب آقای داود صداقت‌خواه از واحد انبار
 • جناب آقای محسن قره‌شیخ بیات از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • جناب آقای پژمان میرزا نژاد از واحد تولید، بخش تزریق دو
 • جناب آقای بهزاد قاسم‌پور، جناب آقای حمید هادی‌پور، جناب آقای مهرداد عرب از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق
 • جناب آقای بهزاد خردمند از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای سعید احمدی، جناب آقای سلمان سلگی، جناب آقای بهزاد عزیزخانی از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای سهیل بابایی‌نژاد از واحد تولید، بخش فلاک و منیفولد
 • جناب آقای حسین ترکمن از واحد تولید، بخش داشبورد
 • سرکار خانم الناز یحیایی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
 • جناب آقای حامد رحیمی از واحد تولید، بخش برنز پلاست
 • جناب آقای یاسین تقدس از واحد تولید، بخش سمند
 • جناب آقای مسعود سوهانی مسئول دفتر مدیر تولید
 • جناب آقای حامد صبری از واحد کیفیت

برخی از مشتریان