بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ اول شهریور‌ماه

تاریخ انتشار : 2021/08/24

روز دوشنبه مورخ اول شهریور ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های تولید، از پرسنل منتخب نیز تقدیر و تشکر گردید.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خط تولید

 

اسامی پرسنل با عملکرد هفتگی مطلوب که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای سید حمید کیایی، جناب آقای ثابت زینل زاده، جناب آقای کیوان رضایی، داود صداقت‌خواه از واحد انبار
 • جناب آقای حسن عمرانی از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • جناب آقای سعید شفیعی از واحد تولید، بخش تزریق دو
 • جناب آقای محمد کشاورز، جناب آقای محمد اله‌یاری از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق
 • جناب آقای فریبرز مسیب‌زاده، جناب آقای محمد عسگری از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای محمد رحمان آبادی، جناب آقای محمد محمدی از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای فخرالدین شاهی‌پور، جناب آقای میثم طیبی از واحد تولید، بخش سمند و منیفولد
 • جناب آقای رضا چایکار، جناب آقای احسان کشوری‌نژاد از واحد تولید، بخش داشبورد
 • جناب آقای مهرداد شهسواری از مهندسی تولید
 • جناب آقای پرویز احمدی از واحد ترابری انبارها
 • سرکار خانم زهرا سرحدی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره

 

برخی از مشتریان