بازدید مدیریت شعب بانک تجارت جنوب‌غرب استان تهران از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/05/14
بازدید مدیریت شعب بانک تجارت جنوب‌غرب استان تهران از گروه صنعتی برنز

جناب آقای مهندس آهنگری مدیریت محترم شعب بانک تجارت جنوب‌غرب استان تهران روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به همراه هیئت همراه خود از گروه صنعتی برنز، شرکت آذین الکترونیک پیشرو و شرکت آذین‌ ایده بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با فرآیندهای این شرکت‌ها آشنا شدند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضایی نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان