بازدید شهردار منطقه ۲۱ از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/01/09
بازدید شهردار منطقه 21 از گروه صنعتی برنز

روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه جناب آقای دکتر کاشانی‌پور، شهردار محترم منطقه ۲۱ و هیئت همراه از شرکت آذین‌خودرو و گروه صنعتی برنز بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با فرآیندهای این شرکت‌‌ آشنا شدند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضایی و ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای رحمانیان نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان