بازدید شرکت سازه‌گستر از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2023/01/03
بازدید شرکت سازه گستر از گروه صنعتی برنز

روز سه‌شنبه مورخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ قائم مقام محترم شرکت سازه‌گستر جناب آقای مهندس فروغی به همراه جناب آقای دکتر خسروی معاونت محترم مالی سازه‌گستر از گروه صنعتی برنز بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با روند فعالیت این مجموعه آشنا شدند. ایشان همچنین از شرکت‌های آذین الکترونیک پیشرو و آذین‌ الکترونیک ایده نیز بازدید نمودند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضایی نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان