بازدید بانک صادرات از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/07/20
بازدید بانک صادرات از گروه صنعتی برنز

روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ تیر‌ماه ۱۴۰۱ مدیریت محترم امور شعب غرب بانک صادرات استان تهران جناب آقای مهندس اسکندری به همراه هیئت خود از گروه صنعتی برنز بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با روند فعالیت این مجموعه آشنا شدند. ایشان همچنین از شرکت‌های آذین الکترونیک پیشرو، آذین‌ الکترونیک ایده و فبسکو نیز بازدید نمودند.

برخی از مشتریان