بازدید بانک ملی از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/11/05
بازدید بانک ملی از گروه صنعتی برنز

روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کارشناسان محترم بانک ملی ایران از گروه صنعتی برنز بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با روند فعالیت این مجموعه آشنا شدند.

برخی از مشتریان