بازدید بانک ملت از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/11/19
بازدید بانک ملت از گروه صنعتی برنز

روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ مدیریت محترم بانک ملت جناب آقای مهندس خوئینی از گروه صنعتی برنز بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با روند فعالیت این مجموعه آشنا شدند. ایشان همچنین از شرکت‌های آذین الکترونیک پیشرو و آذین‌ الکترونیک ایده نیز بازدید نمودند.

برخی از مشتریان