بازدید شرکت ماموت از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/05/29
بازدید شرکت ماموت از گروه صنعتی برنز

روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ۱۴۰۱ جمعی از مدیران شرکت ماموت جهت بررسی و همکاری از گروه صنعتی برنز، شرکت آذین فرنیا پارس، شرکت آذین الکترونیک پیشرو و شرکت آذین‌ ایده بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با روند فعالیت این شرکت‌ها آشنا شدند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضائی نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان