بازدید مدیریت محترم امور شعب بانک تجارت شعبه جنوب‌غرب تهران از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2021/12/06
بازدید مدیریت محترم امور شعب بانک تجارت شعبه جنوب‌غرب تهران از گروه صنعتی برنز

روز چهارشنبه مورخ دهم آذر ماه ۱۴۰۰ سرکار خانم حق‌وردی، مدیریت محترم امور شعب بانک تجارت جنوب‌غرب تهران و هیئت همراه از گروه صنعتی برنز بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با فرآیندهای این شرکت‌‌ آشنا شدند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضایی نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان