بازدید مدیر محترم شعب بانک سپه از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2021/11/29
بازدید مدیر شعب بانک سپه از گروه صنعتی برنز

روز شنبه مورخ ششم آذر ماه ۱۴۰۰ جناب آقای مهندس صالحیان، مدیر محترم شعب بانک سپه و هیئت همراه از گروه صنعتی برنز، آذین ایده و آذین الکترونیک پیشرو بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با فرآیندهای این شرکت‌‌ها آشنا شدند.

برخی از مشتریان