کارشناس خزانه‌داری

education

تحصیلات:

 • حداقل کارشناسی مالی و حسابداری
Work experience

تجربه کاری:

 • حداقل سه سال در سمت مشابه
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • شناخت قوانین مالیاتی
 • شناخت قوانین بانکی
 • شناخت اصول خزانه‌داری
 • توانایی کار با سیستم همکاران سیستم
 • توانایی به‌کارگیری اکسل در امور حسابداری و مالی
 • توانایی نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی
duties

شرح وظایف:

 • ثبت مستندات بانکی
 • صدور چک و ضمانت‌نامه
 • اخذ حد ضمانت‌نامه و تسهیلات
 • ثبت و نگهداری امور مربوط به تنخواه
 • ثبت اسناد تضامین

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان