خدمات انجام آزمون

تاریخ انتشار : 2021/11/09

آزمایشگاه برنز در دایره خدمات انجام آزمون به ارائه فعالیت‌های آزمایشگاهی انجام آزمون در حوزه دامنه کاربرد خود می‌پردازد. این خدمات برای مشتریان درون‌سازمانی و مشتریان برون‌سازمانی ارائه می‌شود و سیستم آزمایشگاه به نحوی تدوین یافته است که هیچ مشکلی مانع از همکاری‌های فیمابین و خدمت‌رسانی موثر به مشتریان نگردد.

 

آزمون‌های قابل انجام در آزمایشگاه برنز به هفت دسته کلی زیر تقسیم می‌شود:
  • آزمون‌های محیطی
  • آزمون‌های شبیه‌سازی نور خورشید
  • آزمون‌های عملکردی و دوام
  • آزمون‌های پلیمری
  • آزمون‌های ایربگ
  • آزمون‌های رنگ‌سنجی
  • آزمون‌های شیمی و رنگ

برخی از مشتریان