خدمات انجام آزمون

آزمایشگاه برنز در دایره خدمات انجام آزمون به ارائه فعالیت‌های آزمایشگاهی انجام آزمون در حوزه دامنه کاربرد خود می‌پردازد. این خدمات برای مشتریان درون‌سازمانی و مشتریان برون‌سازمانی ارائه می‌شود و سیستم آزمایشگاه به نحوی تدوین یافته است که هیچ مشکلی مانع از همکاری‌های فیمابین و خدمت‌رسانی موثر به مشتریان نگردد.

(جهت دریافت خدمات آزمایشگاه گروه صنعتی برنز ⇐اینجا⇒ کلیک کنید)

 

 

 

آزمون‌های قابل انجام در آزمایشگاه برنز به هفت دسته کلی زیر تقسیم می‌شود:

آزمون های محیطی

آزمون های شبیه سازی نور خورشید

آزمون های شیمی و رنگ

برخی از مشتریان