خدمات فنی – مهندسی غیرآزمون

آزمایشگاه برنز در حوزه خدمات فنی-مهندسی غیر آزمون به ارائه خدماتی با محوریت ارائه مشاوره در زمینه راه‌اندازی و ساخت آزمایشگاه، راه‌اندازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025، طراحی و ساخت انواع تستر عملکردی و دستگاه آزمون، مشاوره فنی حل مساله در زمینه پلیمر، شیمی و… می‌پردازد.

 

خدمات فنی-مهندسی غیر آزمون به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

 

  • راه‌اندازی آزمایشگاه
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO/IEC17025:2017
  • طراحی و ساخت تستر عملکردی و دستگاه آزمون
  • ارائه راه‌حل‌های فنی-مهندسی در زمینه پلیمر و شیمی
  • تخمین عدم قطعیت در آزمایشگاه‌های آزمون پلیمر
  • ارزیابی ریسک فرایندهای آزمایشگاه‌های پلیمر
  • فعالیت‌های تضمین کیفیت نتایج آزمون

برخی از مشتریان