نوشته هایی با برچسب "گروه صنعتی برنز، کارگاه مدیریت دانش، knowledge management"

کارگاه مدیریت دانش

در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته و دانش به عنوان مزیت رقابت اصلی سازمان‏‌ها می‌باشد، این موضوع موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب استراتژی‌های سازمان‏ قرار گیرد. بر این اساس روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم آذر ماه 1400 کارگاهی تحت عنوان آشنایی با فرهنگ مدیریت دانش در سطح مدیران ارشد گروه صنعتی برنز [...]
ادامه مطلب

برخی از مشتریان