نوشته هایی با برچسب "گروه صنعتی برنز، محاسبات مهندسی و شبیه‌سازی"

محاسبات مهندسی و شبیه‌سازی

طراحی محصول با یک ایده انتزاعی از محصول آغاز و بعدتر به یک مدل فیزیکی تبدیل می­‌شود. فرآیند تکوین محصول از تعریف محصول و الزامات آن آغاز و در ادامه با ساخت مدل‌های هندسی و واقعی به مرحله صنعتی‌سازی می‌رسد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه طراحی یک محصول مطابق الزامات و انتظارات تعریف شده [...]
ادامه مطلب

برخی از مشتریان