نوشته هایی با برچسب "گروه صنعتی برنز، تشویق پرسنل"

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحدها در تاریخ هشتم آذر ماه

روز یکشنبه مورخ هشت آذر ماه 1400 بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد انبار، واحد کیفیت و واحد حراست انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب [...]
ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ سی‌ام آبان‌ماه

روز یکشنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه 1400 بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد فنی و... انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب [...]
ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ نهم آبان‌ماه

روز یکشنبه مورخ نهم آبان‌ماه 1400 بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، کیفیت و... انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای جواد رشیدی رئیس تولید جناب آقای [...]
ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ ۲۵ مهرماه

روز یکشنبه مورخ 25 مهر ماه 1400 بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد کیفیت، واحد لجستیک و... انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای صالح کرامت‌نیا [...]
ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ هجدهم مهرماه

روز یکشنبه مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد پشتیبانی، واحد انبار انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید.   اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای حامد […]

ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ یازدهم مهرماه

روز یکشنبه مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد انبار، واحد لجستیک و… انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای ابوالفضل جباری، […]

ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ چهارم مهرماه

روز یکشنبه مورخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد فنی، واحد پشتیبانی، واحد انبار، واحد آزمایشگاه و… انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف، از پرسنل منتخب برخی واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان