نوشته هایی با برچسب "گروه صنعتی برنز، تشویق پرسنل خطوط تولید"

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ‌ چهاردهم شهریور‌ ماه

روز دوشنبه مورخ چهاردهم شهریورماه 1401 بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف تولید، از برخی پرسنل منتخب بخش‌ها نیز تقدیر و تشکر به‌عمل آمد. اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای مجتبی کاظم بکلو، جناب آقای سید داود صفوی از واحد [...]
ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید و سایر واحد در تاریخ چهاردهم شهریور‌ماه

روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید، واحد فنی، واحد انبارها انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های تولید، از پرسنل منتخب برخی از واحدها نیز تقدیر و تشکر گردید.   اسامی پرسنل با عملکرد هفتگی مطلوب که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای فرشاد […]

ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ هفتم شهریور‌ماه

روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های تولید، از پرسنل منتخب نیز تقدیر و تشکر گردید. اسامی پرسنل با عملکرد هفتگی مطلوب که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای سید حمید کیایی، جناب آقای داود […]

ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ اول شهریور‌ماه

روز دوشنبه مورخ اول شهریور ماه ۱۴۰۰ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های تولید، از پرسنل منتخب نیز تقدیر و تشکر گردید.   اسامی پرسنل با عملکرد هفتگی مطلوب که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند: جناب آقای سید حمید کیایی، جناب آقای […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان