کارشناس فروش

education

تحصیلات:

 • حداقل کارشناسی MBA، صنایع و مدیریت
Work experience

تجربه کاری:

 • دو سال به بالا
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • بازاریابی و فروش
 • فن بیان قوی
 • آشنایی با بازار و فروش
 • آشنایی با اصول مذاکره
duties

شرح وظایف:

 • تعامل سازنده با مشتریان
 • تنظیم قراردادهای فروش
 • سنجش رضایت مشتریان و پیگیری علت عدم رضایت تا رفع مشکل
 • تهیه گزارش‌های آماری و…
 • مستندسازی و سیستم کیفیت

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان