کارشناس روابط عمومی

education

تحصیلات:

 • کارشناسی کلیه رشته‌ها به خصوص هتلداری و روابط عمومی
Work experience

تجربه کاری:

 • حداقل دو سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • توانایی انجام مذاکرات موفق
 • توانایی برگزاری و مشارکت در سمینارها، کنگره‌ها و نمایشگاه‌های داخلی
 •  توانایی تهیه گزارش همایش‌ها
 •  توانایی عکاسی و فیلم‌برداری
duties

شرح وظایف:

 • امور چاپی و طراحی
 • هتلینگ و خدمات ترانسفر شهری
 • چک کردن روزنامه‌های منتخب
 • تهیه گزارش و عکس از همایش‌ها
 • برگزاری جشن‌های داخلی شرکت
 • هماهنگی سفرهای ماموریتی پرسنل

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان