کارشناس کنترل پروژه

تاریخ انتشار : 2021/07/12

education

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
Work experience

تجربه کاری:

  • دو سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه
  • شناخت ابزارهای مدیریت فعالیت و پروژه Agile
  • شناخت ابزارهای مختلف آنالیز و پروژه
  • توانایی ارزیابی ریسک پروژه‌ها
  • توانایی کار با ابزارهای مدیریت کنترل پروژه مانند Microsoft Project
duties

شرح وظایف:

  • تهیه و به‌روز رسانی دستورالعمل های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • تهیه برنامه زمانبندی پروژه
  • همکاری و نظارت در تهیه گزارشات مدیریتی و پیشرفت پروژه
  • ارائه گزارشات هفتگی و ماهانه به افراد مربوط
  • کنترل، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی و زمانی فعالیت‌های گروه‌های کاری

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان