کارشناس کنترل پروژه

education

تحصیلات:

 • کارشناسی مهندسی صنایع
Work experience

تجربه کاری:

 • دو سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه
 • شناخت ابزارهای مدیریت فعالیت و پروژه Agile
 • شناخت ابزارهای مختلف آنالیز و پروژه
 • توانایی ارزیابی ریسک پروژه‌ها
 • توانایی کار با ابزارهای مدیریت کنترل پروژه مانند Microsoft Project
duties

شرح وظایف:

 • تهیه و به‌روز رسانی دستورالعمل های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه
 • همکاری و نظارت در تهیه گزارشات مدیریتی و پیشرفت پروژه
 • ارائه گزارشات هفتگی و ماهانه به افراد مربوط
 • کنترل، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی و زمانی فعالیت‌های گروه‌های کاری

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان