کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل تولید

education

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
Work experience

تجربه کاری:

  • حداقل یک سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

duties

شرح وظایف:

  • تهیه فرمت گزارشات ماهانه، گزارشات هفتگی و…
  • زمان‌سنجی دوره‌ای ایستگاه‌های تولیدی
  • به‌روز‌ رسانی بانک‌های اطلاعاتی تولید
  • آرشیو گزارشات و مستندات برنامه‌ریزی و کنترل تولید
  • همکاری در روند برآورد بودجه، زمانبندی و اولویت‌بندی اجرای طرح‌ها
  • به‌روز‌ رسانی برنامه زمانبندی پروژه‌ها
  • طراحی بانک‌های اطلاعاتی پروژه‌ها

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان