اپراتور تولید

education

تحصیلات:

  • دیپلم
Work experience

تجربه کاری:

  • یک سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • خواندن و نوشتن
duties

شرح وظایف:

  • امور مرتبط با تولید

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان