کارشناس مهندسی محصول

education

تحصیلات:

 • حداقل کارشناسی مکانیک
work

تجربه کاری:

 • یک سال در سمت مشابه
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • آشنایی با ماشین آلات و ایستگاه‌های کاری
duties

شرح وظایف:

 • تعیین نیازهای قطعات یا تجهیزات پروژه
 • آماده کردن طرح‌ها یا مشخصات مهندسی برای محصولات یا سیستم‌ها
 • تهیه مستندات حاوی اطلاعاتی مانند توضیحات محرمانه یا مشخصات برنامه توسعه محصولات
 • ارزیابی پروژه برای اطمینان از اثربخشی، صحت فنی یا سازگاری محصول
 • تجزیه و تحلیل نیازها یا ظرفیت سیستم الکترونیک برای تعیین امکان‌سنجی پروژه
 • آگاهی از کاربرد عملی علم و فناوری مهندسی
 • استفاده از اصول، تکنیک‌ها، رویه‌ها و تجهیزات برای طراحی و تولید کالاها و خدمات
 • آگاهی از تکنیک‌های طراحی، ابزارها در تهیه نقشه‌های فنی و مدل‌ها
 • بهبود عملکردهای فعلی به منظور افزایش بهره‌وری

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان