کارشناس طراحی محصول

education

تحصیلات:

  • مهندسی مکانیک
Work experience

تجربه کاری:

  • دو تا چهار سال ترجیحاً در حوزه خودرو
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • مسلط به نرم‌افزارهای طراحی
duties

شرح وظایف:

  • طراحی محصول
  • مهندسی محصول
  • مهندسی قالب‌های و ابزار
  • طراحی فرآیند تولید
  • نقشه‌کشی و مدل‌سازی
  • تهیه مدارک مهندسی محصول و فرآیند

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان