کارشناس پلیمر

education

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی پلیمر
Work experience

تجربه کاری:

  • سه سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • آشنایی کامل با خواص مواد
  • آشنایی با Ms office
duties

شرح وظایف:

  • بهبود کیفیت محصولات از طریق کار مهندسی روی مواد اولیه
  • بهبود بهای تمام‌شده
  • صدور تغییرات مهندسی

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان