کارگاه مدیریت دانش

تاریخ انتشار : 2021/12/11
کارگاه مدیریت دانش-knowledge management

در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته و دانش به عنوان مزیت رقابت اصلی سازمان‏‌ها می‌باشد، این موضوع موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب استراتژی‌های سازمان‏ قرار گیرد. بر این اساس روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم آذر ماه ۱۴۰۰ کارگاهی تحت عنوان آشنایی با فرهنگ مدیریت دانش در سطح مدیران ارشد گروه صنعتی برنز با حضور آقای دکتر یاشار افشار مشاور محترم حوزه مدیریت دانش برگزار گردید.

برخی از مشتریان