فرصت‌های شغلی

مشاغل مورد نیاز گروه صنعتی برنز

 

 

کارشناس

تکنسین

کارمند

اپراتور

 

 

 

 

برخی از مشتریان