همزمان با نوزایی گروه صنعتی برنز در دهه ۷۰ و شکل‌­گیری این مجموعه به عنوان یکی از تامین کنندگان برتر خودرویی کشور در عرصه تولیدی قطعات و مجموعه‌های تزیینی و تکمیلی، واحد آزمایشگاه نیز شروع به شکل‌گیری نمود و با اندک تجهیزات و منابع موجود اراده مدیریت ارشد سازمان در نیل به سطوح کیفی بالاتر را به نمایش گذاشت.

Simultaneously with the revival of the Bronze Industrial Group in the 70s and the formation of this complex as one of the top automotive suppliers in the field of production of decorative and complementary parts and assemblies, the laboratory unit began to form and with little equipment and resources the will of senior management Achieved higher quality levels

با گسترش دامنه تولیدات سازمان و لزوم توسعه و همگام‌سازی واحدهای سازمانی مختلف در خدمت‌رسانی موثرتر به مشتریان، آزمایشگاه گروه صنعتی برنز نوزایی دیگری را تجربه نموده و در سال ۱۳۹۳ در حرکتی شایان ذکر، علاوه بر توسعه فضای کاری ۱۰ برابری، اقدام به تجهیز این آزمایشگاه با تجهیزات و فناوری‌هایی نمود که نه تنها در آن زمان بلکه هم‌اکنون نیز از نادرترین امکانات آزمایشگاهی در سطح کشور محسوب می‌شوند.

With the expansion of the organization’s product range and the need to develop and synchronize different organizational units to serve customers more effectively, the Bronze Industrial Group Laboratory experienced another renaissance and in 2014, in a remarkable move, in addition to developing a 10-fold workspace, equipped this laboratory. Equipped with equipment and technologies that are not only then but now are considered the rarest laboratory facilities in the country

طراحی و توسعه آزمایشگاه جدید از مرحله زیرساخت تا مرحله تجهیز و تکمیل نهایی مبتنی بر نقشه‌ای علمی و بروز بوده که نه تنها نیازهای فعلی آزمایشگاه بلکه نیازهای بالقوه آن را در سالیان آینده نیز برآورده می‌سازد. آزمایشگاه جدید برنز در مساحتی بالغ بر ۴۰۰ متر مربع در دو طبقه برای انجام آزمون‌هایی مثل استقرار استاتیک ایربگ، سان‌لایت و فرسایش آب و هوایی روی خودروی کامل طراحی شده و محیطی استاندارد برای انجام آزمون‌های رنگ‌سنجی دارد.

The design and development of the new laboratory from the infrastructure stage to the final equipment and completion stage is based on scientific plans and updates that meet not only the current needs of the laboratory but also its potential needs in the coming years. The new bronze laboratory, with an area of 400 square meters on two floors, is designed for tests such as static airbag deployment, sunlight and weather erosion on a complete vehicle, and has a standard environment for colorimetric tests

برخی از مشتریان