کارشناس منابع انسانی

education

تحصیلات:

  • کارشناسی/کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، MBA و سایر گرایش‌های مدیریت
Work experience

تجربه کاری:

  • سه سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • توانایی کار با نرم‌افزار همکاران سیستم
  • توانایی تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب با توجه به فرآیند‌های منابع انسانی
  • توانایی بکارگیری و شناسایی کانال‌های کارمندیابی
  • توانایی تدوین شرح شغل و شرایط احراز
  • مهارت در تدوین و استقرار رویه‌های جامعه‌پذیری
duties

شرح وظایف:

  • دریافت، دسته‌بندی و ارسال رزومه‌های کاری به واحد‌ها
  • ثبت مشخصات کلیه رزومه‌ها و فرم‌های درخواست کار در سوابق رزومه‌ها
  • صدور احکام حقوقی و غیرحقوقی

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان