بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ‌ چهاردهم شهریور‌ ماه

تاریخ انتشار : 2022/09/06

روز دوشنبه مورخ چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۱ بازدید مدیریت محترم عامل گروه صنعتی برنز از خطوط تولید انجام گردید. در طی بازدید ایشان از نحوه پیشبرد فرآیندهای بخش‌های مختلف تولید، از برخی پرسنل منتخب بخش‌ها نیز تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

بازدید مدیر عامل محترم شرکت برنز از خطوط تولید در تاریخ‌ چهاردهم شهریور‌ماه
اسامی پرسنل تلاشگر و برتری که مورد تشویق واقع شدند به شرح ذیل می‌باشند:
 • جناب آقای مجتبی کاظم بکلو، جناب آقای سید داود صفوی از واحد مهندسی کیفیت
 • سرکار خانم مرضیه عباسی، سرکار خانم آرزو سرابی و سرکار خانم خدیجه خالقی از واحد تولید، بخش قفل و دستگیره
 • جناب آقای کریم پورمحمد از واحد تولید، بخش تزریق دو
 • جناب آقای محمد اله‌یاری، جناب آقای حمید هادی‌پور از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق دو
 • جناب آقای محمد کاظمی از واحد تولید، بخش تزریق یک
 • جناب آقای مجید جاوید از واحد تولید، بخش مونتاژ تزریق یک
 • جناب آقای رضا نیرومند از واحد تولید، بخش برنز پلاست
 • جناب آقای جاوید احمدی از واحد تولید، بخش طاقچه عقب
 • جناب آقای میثم فکری، جناب آقای محمدرضا کشوری‌نژاد و جناب آقای میثم پاشاپور از واحد تولید، بخش SLX
 • جناب آقای فخرالدین شاهی‌پور، جناب آقای سعید اسمی از واحد تولید، بخش سمند
 • جناب آقای مهدی محمودی از واحد تولید، بخش فلاک و منیفولد
 • جناب آقای یاسر بیانی‌فر از واحد تولید، بخش داشبورد​
 • جناب آقای اصغر بهرامی از واحد حراست و بازرسی
 • جناب آقای علی‌محمد ترکاشوند، جناب آقای فرشاد حیدری، جناب آقای میثم محمدی، جناب آقای سعید کرمی و جناب آقای نظام صمدی از واحد انبارها و تغذیه خطوط، بخش موتوری

برخی از مشتریان