کارشناس HSE

education

تحصیلات:

 • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
Work experience

تجربه کاری:

 • یک تا دو سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

 • توانایی شناسایی عوامل زیان‌آور و پرخطر
 • ارزیابی ریسک
 • مدیریت فرآیند ایمنی
 • آشنایی با ۵S
 • ارزیابی عوامل زیان‌آور
 • آشنا با آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE
 • توانایی گزارش‌دهی
 • روابط عمومی مناسب
duties

شرح وظایف:

 • بازدید دقیق و مستمر از قسمت‌های مختلف شرکت و شناسایی نواقص ایمنی
 • همکاری در اجرای اقدامات و طرح‌های حفاظتی در محیط کار و ارتقاء سطح دانش ایمنی کارگران
 • ارائه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های HSE به کارکنان و کارگران و کنترل بر حسن اجرای آن
 • تهیه و تنظیم آمار و گزارش‌های موردنیاز HSE طبق رویه

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان