تکنسین تاسیسات

education

تحصیلات:

  • دیپلم/ فوق‌دیپلم برق/ مکانیک
Work experience

تجربه کاری:

  • حداقل سه سال
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • آشنایی با کمپرسور
  • آشنایی با چیلر
  • آشنایی با هواساز
  • آشنایی با خطوط لوله‌کشی و تعمیرات
  • آشنایی کامل با مبدل حرارتی
  • آشنایی با خطوط تجهیزات بخار

 

duties

شرح وظایف:

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان