کارشناس انبار

education

تحصیلات:

  • کارشناسی مالی و حسابداری
Work experience

تجربه کاری:

  • حداقل سه سال ترجیحاً در صنعت خودرو
Knowledge and skills

دانش و مهارت:

  • آشنایی با اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار
  • آشنایی با سیستم کنترل مواد و کدینگ کالا
  • آشنایی با کامپیوتر و استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط با شغل
  • آشنایی با روش‌های تهیه آمار و گزارشات و تنظیم برنامه روزانه تولید
duties

شرح وظایف:

  • ثبت اسناد در سیستم
  • مدیریت اسناد و گزارش در قسمت ورود کالا
  • کنترل آمار روزانه انبارها جهت رفع مغایرت احتمالی

 

 

تکمیل فرم استخدام

برخی از مشتریان