Forms & Contracts

تاریخ انتشار : 2021/12/25

جهت تکمیل فرم خدمات آزمایشگاهی ، فرم تعرفه ها و هزینه های آزمایشگاهی را مطالعه سپس به همراه مهر شرکت متقاضی به آزمایشگاه برنز اراِئه دهید.

همچنین جهت مشاوره و امکان سنجی انجام آزمون ها با آدرس پست الکترونیکی Gholipour@Bronze.ir و یا با شماره ۴۴۹۸۴۴۲۰-۰۲۱ داخلی ۲۴۱ تماس حاصل فرمایید.

فرم خدمات آزمایشگاهی

DAWNLOAD

فرم تعرفه های انجام آزمون

DOWNLOAD

فرم رضایتمندی مشتری

DAWNLOAD

فرم شکایت مشتری

DAWNLOAD

فرم درخواست بازدید از آزمایشگاه

DAWNLOAD

برخی از مشتریان