Forms & Contracts

جهت تکمیل فرم خدمات آزمایشگاهی ، فرم تعرفه ها و هزینه های آزمایشگاهی را مطالعه سپس به همراه مهر شرکت متقاضی به آزمایشگاه برنز اراِئه دهید.

همچنین جهت مشاوره و امکان سنجی انجام آزمون ها با آدرس پست الکترونیکی brc1362@gmail.com و یا با شماره ۴۴۹۸۴۴۲۰-۰۲۱ داخلی ۲۴۱ تماس حاصل فرمایید.

فرم خدمات آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

فرم تعرفه های انجام آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

فرم رضایتمندی مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

فرم شکایت مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

فرم درخواست بازدید از آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD

برخی از مشتریان