گزارش بازدید بانک ملت از گروه صنعتی برنز

تاریخ انتشار : 2022/01/18
گزارش بازدید بانک ملت از گروه صنعتی برنز

روز یکشنبه مورخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ جناب آقای قهرمانی معاونت محترم اعتباری، جناب آقای رضائی ریاست محترم حوزه سه، جناب آقای سیدی ریاست محترم اداره اعتبارات مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت و سرکار خانم عسگر‌کرد مسئول محترم شعبه لاله بانک ملت از گروه صنعتی برنز، شرکت آذین الکترونیک پیشرو و شرکت آذین‌ ایده بازدید به‌عمل آوردند و از نزدیک با فرآیندهای این شرکت‌‌‌ها آشنا شدند. در این بازدید مدیریت عالی محترم هلدینگ آذین‌‌خودرو جناب آقای دکتر رضایی و ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای رحمانیان نیز حضور داشتند.

برخی از مشتریان