تقدیر از پرسنل برتر تیرماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : 2023/07/08

 

این بازدید با حضور مدیریت محترم عامل جناب دکتر یغمائی و دیگر اعضای محترم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ جهت تقدیر از پرسنل برتر شرکت انجام گرفت. طی این مراسم از تلاش و کوشش دلسوزانه همکاران تقدیر و قدردانی شد. به همین منظور به نفرات برتر به رسم یادبود در قالب کارت هدیه پاداش اهدا گردید. 

 

برخی از مشتریان