بازدید ریاست بانک ملی شعبه فردوسی از برنز

تاریخ انتشار : 2023/07/15

 

 

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی برنز، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ با حضور ریاست محترم بانک ملی شعبه فردوسی جناب آقای دریان و تعدادی از معاونین ایشان در دیداری با مدیرعالی هولدینگ جناب آقای رضایی، مدیریت برنز جناب آقای یغمایی و جمعی از مدیران مجموعه، بازدیدی از خطوط تولید برنز و دیگر گروه ها به عمل آمد.

برخی از مشتریان