آزمون های شبیه سازی نور خورشید (Sunlight)

مقاومت حرارتی در برابر نور مصنوعی بدون اشعه

مشخصا خودرو شما زمان زیادی از طول عمر خود را در معرض نور آفتاب می گذراند ، آزمایشگاه گروه صنعتی برنز این آزمون را تحت استاندارد PSA D455232 در اختیار شما قرار می دهد.

این آزمون به کمک لامپ های شبیه ساز نور خورشید (SUNLIGHT) بدون اشعه فرا بنفش (UV) و دستگاه چمبر صورت میگیرد، به این شکل که قطعات داخلی خودرو در شرایط دمایی همانند نور خورشید به مدت ۱۸۰ ساعت شبیه سازی شده تا هر گونه آسیب،گپ(فاصله)بین قطعات،فرو رفتگی،سوختگی و تمامی آسیب های احتمالی در اثر تابش قطعات بررسی شود.

قطعات تحت آزمون قبل از ورود به چمبر ۱۲۰۰۰ لیتری از تمام جهات مورد بررسی قرار میگیرند تا هر گونه تغییر پس از آزمون گزارش گردد.در واقع این شبیه سازی به این صورت است که دمای محیط اتاق چنبر همان دمای هوای آزاد ، و دمای سطح قطعه مورد نظر(تحت نور لامپ های شبیه ساز)همان دمای داخل اتاقک خودرو می باشد .

در مرحله بعدی ساپورت لامپ های شبیه ساز درون چنبر قرار می گیرند و بعد از آن نمونه ها و قطعات مورد نظر جهت آزمون وارد چنبر می شوند. ساپورت لامپ هاي سان لايت شامل ۴۹ عدد لامپ (۷×۷) ۲۵۰ وات است كه برای هرچه بهتر کنترل کردن دما در سه زون تقسيم شده اند: زون عقب، زون وسط و زون جلو که هر کدام به صورت جداگانه قابل کتنرل و تنظیم می باشند.

برخی از مشتریان