• تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج ، بلوار کرمان خودرو ، خیابان 56 ( نخل) - تلفن : 23-44984420-021

شیوه آغاز کار

خط تولید داشبورد …

انواع داشبورد

داششبورد 2

ظرفیت تولید

داشبورد1